Interim

IMG_2148 bewerkt

Vooruitgang begint bij Horizon Advies

Veel ondernemers, bedrijven en organisaties (verenigingen/stichtingen etc) hebben bepaalde dromen die maar geen werkelijkheid worden. Soms heeft dat te maken met de omgeving, die niet wil, maar vaak ook met eigen kwaliteiten, kennis en kunde. Dan is het van groot belang om goed in de spiegel te kijken. Horizon Advies is de partij om die spiegel voor te houden en in beeld te brengen waar behoefte aan is

De eerste stap naar vooruitgang is het bepalen van de stip aan de horizon, waar willen we naar toe? De volgende stappen hebben betrekking op de samenstelling van de organisatie, het uitvoeren van strategisch plan, het maken van beslissingen en verder.Horizon Advies kan op interimbasis uw organisatie naar een hoger en professioneler plan brengen. Hierbij zijn uw uitgangspunten en kernwaarden van doorslaggevend belang.

De rol van Horizon Advies kan zich vertalen in:

  • Professionaliseren agrarische collectieven (op management/directie niveau)
  • Organiseren interne audits diverse organisaties (consultant)

Voor meer informatie, neem contact op met Horizon Advies, info@horizonadvies.nl / 06-51902238