Projecten

IMG_2994 bewerkt 2

Verandering begint bij Horizon Advies

Horizon Advies kan een belangrijke rol vervullen bij diverse gebiedsontwikkelingen. Wanneer het gaat over grootschalige gebiedsprojecten met veel partijen en veel te realiseren doelen maar ook bij gebiedsontwikkeling dichterbij of zelfs rondom huis.

Grootschalig:

Horizon Advies kan een ondersteunende rol vervullen binnen een groot gebieds- of veranderingsproject waarbij met name de ervaring met grondeigenaren, veranderingen op zich, agrarische kennis en ondernemende houding van toegevoegde waarde is binnen een projectteam met verschillende disciplines. Denk hierbij vooral aan projecten waarbij Natuur, Landbouw, Water bv bij elkaar komen.

Kleinschalig:

Ook bij kleinschalige projecten geldt dat de stip aan de horizon leidend moet zijn en het project een middel om daar te komen. Speciale uitdaging is hierbij om nieuwe economische dragers te introduceren op plekken waar dat niet vanzelfsprekend is. Graag gaan wij met u als individuele initiatiefnemer het gesprek aan om te bekijken welke mogelijkheden er zijn!

Voor meer informatie, neem contact op met Horizon Advies, info@horizonadvies.nl / 06-51902238